Нові правила отримання водійських посвідчень

Із 24 липня 2022 року в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів — теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів.

Проходження медичного огляду

Медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80.

 

За результатом проведення медичного огляду видається Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом.

 

Медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові і резус фактора).

 

Наявність у особи захворювання або вади згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 1999 року № 299, є протипоказанням до керування транспортним засобом відповідної категорії.

 

Важливо зазначити, що медичний огляд проводиться за рахунок замовника, тобто майбутнього водія.

Навчання в автошколі

Відтепер охочим отримати водійське, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. А уже зі знаннями правил дорожнього руху та зі Свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом. Таке розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху.

 

На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується. Після навчання заклад освіти формує Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім — іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE. Усі, хто успішно його складає, отримують Свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання.

 

Свідоцтво діятиме протягом 1 року. Тобто, той, хто успішно склав теоретичний іспит має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання. За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.

 

На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою. Після його завершення — іспит. Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове.

 

Заклад освіти видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років.

 

Варто зазначити, що раніше зміна автошколи не передбачалась. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного — інший.

 

Усі, хто до 24 липня, до набрання чинності Постанови розпочали підготовку, перепідготовку в автошколі і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.

 

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

Складання іспитів

Після проходження теоретичного навчання, громадяни складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, в ТСЦ МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування .

 

Для складення іспитів та отримання посвідчення водія особа подає до ТСЦ МВС:

 • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, що посвідчує особу) (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка);
 • копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
 • дійсну на дату подання документів медичну довідку, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;
 • наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії або його обміну);
 • документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (у разі проходження навчання в закладі, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України) (пункт 21 Положення).

 

Одночасне подання особою документів до кількох ТСЦ МВС не допускається.

 

Після перевірки поданих документів уповноважений працівник ТСЦ МВС за допомогою програмних засобів ЄДР МВС друкує та надає особі заяву про видачу, обмін або повернення посвідчення водія. Під час оформлення заяви особа дає письмову згоду на обробку її персональних даних.

 

Результат перевірки поданих документів відображається в заяві та засвідчується підписом уповноваженого працівника ТСЦ МВС, який проводив таку перевірку, після чого особі повертаються подані оригінали документів.

 

У разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них.

 

Вищою вважається категорія:

 • DE - відносно D1E;
 • D - відносно D1;
 • CE - відносно C1E;
 • C - відносно C1;
 • A - відносно A1 .

 

Співвідношення категорій транспортних засобів, зазначених у цьому пункті, не застосовується в разі складання іспитів для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій B1, B, BE.

Теоретичний іспит

За результатами теоретичної підготовки автошкола (її філія чи інший відокремлений підрозділ) видає майбутньому водію свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки затвердженої форми, яке невідкладно вноситься автошколою (її філією чи іншим відокремленим підрозділом) в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС та вважається дійсним протягом року з дня його видачі.

 

Під час теоретичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС перевіряються знання, отримані особою під час проходження теоретичної підготовки в автошколі.

 

Екзаменаційні білети формуються з питань, затверджених Головним сервісним центром МВС. Екзаменаційний білет містить 20 питань. Кожне питання має від двох до п'яти варіантів відповідей, лише один з яких правильний. Особі ставляться виключно питання, що відповідають категоріям транспортних засобів, право на керування якими вона претендує отримати. У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії.

 

Час проведення теоретичного іспиту становить 20 хвилин. Хронометраж часу здійснюється автоматично з моменту виведення на екран монітора автоматизованого робочого місця першого питання. Після закінчення відведеного часу теоретичний іспит автоматично припиняється.

 

Результат теоретичного іспиту з інформацією "Іспит складено" або "Іспит не складено", питання, на які було вибрано неправильну відповідь, а також витрачений час відображаються на екрані монітора автоматизованого робочого місця.

 

Теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо особа:

 • припустилася трьох помилок;
 • не надала відповіді на питання у відведений для складання теоретичного іспиту час;
 • під час відповіді на питання користувалася додатковими електронними приладами, навчальною літературою, засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремими елементами, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друкованими або рукописними матеріалами, іншими засобами, предметами, приладами (крім виробів медичного призначення), а також підказками інших осіб. У цьому випадку екзаменатор припиняє іспит, про що інформує особу .

 

Результат складання теоретичного іспиту фіксується в екзаменаційному листі, підписується екзаменатором та вноситься до ЄДР МВС.

 

Результат теоретичного іспиту, який складено в територіальному сервісному центрі МВС, дійсний протягом року з дня його успішного складення .

 

Увага! Особа, яка не склала теоретичний іспит, до практичного іспиту не допускається.

 

Повторний теоретичний іспит призначається не раніше ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після іспиту.

 

У разі виникнення під час складання теоретичного іспиту технічних несправностей автоматизованого робочого місця результат такого іспиту анульовується. Особі пропонується складання теоретичного іспиту на іншому автоматизованому робочому місці або в інший час чи день.

Практичний іспит

Практична підготовка керуванням транспортним засобом

 

Практична підготовка за бажанням особи може здійснюватися в будь-якій автошколі (її філії чи іншому відокремленому підрозділі) незалежно від того, в якій автошколі (її філії чи іншому відокремленому підрозділі) особа пройшла теоретичну підготовку .

 

До практичної підготовки в автошколі допускаються особи, які успішно склали теоретичний іспит у відповідному територіальному сервісному центрі МВС.

 

Для визначення рівня знань, умінь і навичок, якості підготовки слухачі складають іспит з практичної підготовки в автошколі або її філії чи іншому відокремленому підрозділі . З цією метою наказом керівника автошколи призначається комісія в складі голови і двох членів.

 

За результатами складення практичного іспиту на підставі відповідного протоколу автошкола або її філія чи інший відокремлений підрозділ видає слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки за встановленою формою , яке невідкладно вноситься автошколою (її філією чи іншим відокремленим підрозділом) в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС та вважається дійсним протягом двох років з дня його видачі .

 

Складення іспиту з практичної підготовки в територіальному сервісному центрі МВС

 

Для одержання посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії особа складає практичний іспит у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від того, в якому територіальному сервісному центрі МВС нею було складено теоретичний іспит, за умови наявності відомостей у Єдиному державному реєстрі МВС про успішне складення особою такого теоретичного іспиту, результати якого дійсні протягом одного року.

 

Для допуску до складання практичного іспиту особа подає екзаменатору документ, що посвідчує особу, та екзаменаційний лист, в якому визначено вправи для перевірки підготовленості особи до керування транспортним засобом та типові помилки, які можуть бути допущені. Перед початком складання практичного іспиту екзаменатор ознайомлює особу, яка складатиме практичний іспит, з порядком проведення іспиту.

 

Приймання практичного іспиту проводиться на транспортному засобі тієї категорії, на керування транспортним засобом якої особа, що екзаменується, претендує отримати право.

 

Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких приймаються практичні іспити, повинні мати розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб", та бути обладнані відповідно до вимог законодавства додатковими педалями зчеплення (крім транспортних засобів з автоматичною коробкою передач), гальмування, дзеркалом заднього виду для екзаменатора.

 

У разі проходження особою підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водія в закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач складання практичного іспиту здійснюється на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

 

У разі складення особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у посвідченні водія зазначається відповідна відмітка. Посвідчення водія з такою відміткою надає особі право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.

 

Практичний іспит приймається на транспортному засобі ТСЦ МВС або закладу на вибір особи, що складає іспит.

 

Під час проведення практичного іспиту на транспортному засобі ТСЦ МВС екзаменатор перебуває у транспортному засобі поруч з особою, що екзаменується, контролює правильність виконання вправ та фіксує помилки в екзаменаційному листі. У разі прийняття практичного іспиту на транспортному засобі закладу на сидінні, з якого здійснюється доступ до дублюючих механізмів керування гальмовою системою та трансмісією транспортного засобу, перебуває спеціаліст з навчання керуванню транспортними засобами такого закладу (далі - спеціаліст закладу). У цьому випадку екзаменатор розташовується таким чином, щоб мати можливість контролювати дії особи, що екзаменується, та спеціаліста закладу.

 

Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи:

 • перший етап практичного іспиту — на майданчику для навчання з початкового керування (виключено на період воєнного стану);
 • другий етап практичного іспиту - в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).

 

Практичний іспит на майданчику для навчання з початкового керування проводиться за командою екзаменатора шляхом послідовного виконання вправ. У разі отримання незадовільного результату під час складання першого етапу практичного іспиту екзаменатор роз'яснює особі допущені помилки, порядок і строки перескладання іспиту.

 

Особа, яка не склала перший етап практичного іспиту, до другого етапу практичного іспиту не допускається.

 

Для приймання практичного іспиту на вулично-дорожній мережі ТСЦ МВС визначає декілька маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами відповідної категорії. Довжина маршруту повинна врахувати елементи, що дають можливість перевірити навички керування транспортним засобом.

 

У разі наявності обставин, що перешкоджають подальшому руху за маршрутом (транспортний затор, дорожні роботи, дорожньо-транспортна пригода тощо), допускається відхилення від маршруту з подальшим поверненням на нього або екзаменатор приймає рішення про продовження іспиту за іншим маршрутом.

 

Екзаменатор після закінчення практичного іспиту на вулично-дорожній мережі та в разі незадовільного результату складання іспиту (на вимогу особи) при включених технічних засобах контролю процесу складання практичного іспиту роз'яснює допущені помилки, порядок і строки перескладання іспиту.

 

Результат складання практичного іспиту екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує та вносить до ЄДР МВС.

 

Особі для складання практичного іспиту надається три спроби. Повторний практичний іспит призначається не раніше ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після іспиту. Якщо особа не склала практичний іспит у третє, до наступного іспиту така особа допускається після проходження повторного курсу підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі.

Отримання посвідчення водія

Видача посвідчення водія вперше здійснюється ТСЦ МВС після успішного складання теоретичного і практичного іспитів.

 

Оплата вартості послуги та/або бланкової продукції здійснюється особою після перевірки уповноваженим працівником ТСЦ МВС поданих документів та прийняття рішення щодо оформлення посвідчення водія або перед складанням іспитів (у разі необхідності їх складання).

 

Посвідчення водія видається особі безпосередньо під підпис у заяві після пред'явлення нею документа, що її посвідчує.

 

Важливо!

 

Якщо особа не отримала посвідчення водія протягом шести місяців з дня його оформлення, уповноважений працівник ТСЦ МВС у письмовій формі попереджає особу про знищення посвідчення водія в разі його неотримання протягом року з дня його оформлення.

 

Посвідчення водія знищується в разі неотримання його особою протягом року. При цьому видача нового посвідчення водія здійснюється на загальних підставах, з дотриманням вимог Інструкції та в установленому законодавством порядку.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/mvs-24-lypnia-zminytsia-mekhanizm-pidhotovky-ta-perepidhotovky-vodiiv

Джерело: https://novograd.city/articles/233021/novi-pravila-otrimannya-vodijskih-posvidchen