іспити після навчання
Теоретична підготовка

Після закінчення навчання з теоретичної підготовки в автошколі необхідно записатись в електронну чергу сервісного центру МВС. Рекомендуємо записуватись за тиждень до закінчення навчання в автошколі на дату, що настане після останнього уроку в автошколі. Дату закінчення групи можна переглянути на нашому сайті в розділі "Учням-Навчальні групи"

Онлайн-запис в електронну чергу через офіційний вебсайт Головного сервісного центру МВС - це нова полегшена процедура запису громадян до сервісних центрів МВС для отримання послуг. 

Іспит з водіння в автошколі

Після закінчення навчання з практичної підготовки в автошколі необхідно скласти практичний іспит у присутності екзаменатора та інструктора, який закріплений за автомобілем.

 

Практичний іспит складається з 2 етапів: перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування, другий — на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. На першому етапі іспиту тестуються такі вміння водія як підготовка до початку руху, зупинка транспорту на підйомі/спуску, заїзд у двір «гараж» з правого/лівого боку тощо. На другому етапі іспиту – маневрування у потоці, дотримання швидкості руху та вимог дорожньої розмітки і дорожніх знаків тощо.

 

Іспит в автошколі проходить на маршрутах, на яких приймають іспити екзаменатори  в сервісному центрі МВС.

 

Дата практичного іспиту в автошколі визначається наказом під час реєстрації групи на практичне водіння. Переглянути дату закінчення групи можна на сайті в розділі "Учням-Навчальні групи".

 

Запис учнів на практичний іспит в автошколі відбувається в таблиці аналогічній, як під час запису на водіння у розрізі 30 хв для одного учня.

 

Для запису на іспит доступні всі автомобілі автошколи на вибір учня.

 

Час для складання практичного іспиту становить:

   - на майданчику - 10 хв;

   - на вулично-дорожній мережі - 20 хв;

 

Під час іспиту всі помилки фіксуютьтся в чек-листі , його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. По завершенню іспиту особа, яка його складала, може ознайомитися із зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис. Після завершення іспитів екзаменаційні листи зберігаються у автошколі протягом 3 років.

Іспит з водіння в ТСЦ МВС

Запис на СКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ здійснюється через термінал для запису, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. Складання іспиту за відсутності терміналу здійснюється за записом адміністраторів сервісного центру.

 

Порядок приймання практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами

 

1. Практичний іспит з навичок керування транспортним засобам (далі - практичний іспит) складається в будь якому ТСЦ МВС.

 

2. Практичний іспит приймає екзаменатор, який має посвідчення водія тої категорії транспортних засобів, з якої приймає іспити.

Персональний склад екзаменаторів ТСЦ МВС визначається наказом РСЦ МВС.

 

3. Для допуску до складання практичного іспиту особа подає екзаменатору документ, що посвідчує особу, та екзаменаційний лист, в якому визначено вправи для перевірки підготовленості особи до керування транспортним засобом та типові помилки, які можуть бути допущені.

 

4. Перед початком складання практичного іспиту екзаменатор ознайомлює особу, яка складатиме практичний іспит, з порядком проведення іспиту.

 

5. Приймання практичного іспиту проводиться на транспортному засобі тої категорії, на керування транспортним засобом якої особа, що екзаменується, претендує отримати право.

Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких приймаються практичні іспити, повинні мати розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб" відповідно до вимог підпункту "к" пункту 30.3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - ПДР), та бути обладнані відповідно до вимог законодавства додатковими педалями зчеплення (крім транспортних засобів з автоматичною коробкою передач), гальмування, дзеркалом заднього виду для екзаменатора.

У разі проходження особою підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водія в закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач складання практичного іспиту здійснюється на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

 

6. Практичний іспит приймається на транспортному засобі ТСЦ МВС або закладу на вибір особи, що складає іспит.

Під час проведення практичного іспиту на транспортному засобі ТСЦ МВС екзаменатор перебуває у транспортному засобі поруч з особою, що екзаменується, контролює правильність виконання вправ та фіксує помилки в екзаменаційному листі.

У разі прийняття практичного іспиту на транспортному засобі закладу на сидінні, з якого здійснюється доступ до дублюючих механізмів керування гальмовою системою та трансмісією транспортного засобу, перебуває спеціаліст з навчання керуванню транспортними засобами такого закладу (далі - спеціаліст закладу). У цьому випадку екзаменатор розташовується таким чином, щоб мати можливість контролювати дії особи, що екзаменується, та спеціаліста закладу.

 

7. Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи:

перший етап практичного іспиту - на майданчику для навчання з початкового керування;

другий етап практичного іспиту - в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).

 

8. До початку проведення практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування транспортним засобом екзаменатор перевіряє:

наявність та цілісність елементів та технічних засобів організації дорожнього руху і відповідність їх установлення діючим вимогам;

транспортні засоби на відповідність вимогам до транспортних засобів, що використовуються для проведення практичних іспитів;

справність технічних засобів контролю процесу проведення практичних іспитів.

У разі встановлення екзаменатором під час перевірки невідповідності однієї або кількох умов, визначених абзацами другим-четвертим цього пункту, практичний іспит не проводиться.

 

9. Практичний іспит на майданчику для навчання з початкового керування проводиться за командою екзаменатора шляхом послідовного виконання вправ.

 

10. Час виконання вправи на майданчику для навчання з початкового керування вимірюється з моменту перетинання передніми колесами (переднім колесом) транспортного засобу лінії початку виконання вправи до моменту перетинання задніми колесами (заднім колесом) транспортного засобу (або його причепа згідно з умовами виконання вправи для состава транспортних засобів) лінії закінчення виконання вправи (або лінії "СТОП" відповідно до умов виконання вправи).

 

11. У разі отримання незадовільного результату під час складання першого етапу практичного іспиту екзаменатор роз'яснює особі допущені помилки, порядок і строки перескладання іспиту.

 

12. Особа, яка не склала перший етап практичного іспиту, до другого етапу практичного іспиту не допускається.

 

13. Для приймання практичного іспиту на вулично-дорожній мережі ТСЦ МВС визначає декілька маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами відповідної категорії.

Довжина маршруту повинна врахувати елементи, що дають можливість перевірити навички керування транспортним засобом.

 

14. Під час розроблення маршрутів ураховуються категорії транспортних засобів, а також фактори, які забезпечують безпечне складання практичного іспиту (інтенсивність руху, середня швидкість та пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі).

 

15. Маршрути оформляються у вигляді схеми розміром 210 × 294 мм (формат А4). Кожному маршруту присвоюється порядковий номер. На схемі маршруту повинні позначатися категорії транспортних засобів, на яких за цими маршрутами складаються практичні іспити, та відображатися:

1) початок та кінець маршруту, лінія маршруту;

2) технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, дорожня розмітка, транспортні огородження, світлофори дорожні тощо);

3) залізничні переїзди (за наявності);

4) інші необхідні позначення.

Маршрути для приймання практичного іспиту затверджуються наказом РСЦ МВС та оприлюднюються на вебсайті ГСЦ МВС.

 

16. У разі наявності обставин, що перешкоджають подальшому руху за маршрутом (транспортний затор, дорожні роботи, дорожньо-транспортна пригода тощо), допускається відхилення від маршруту з подальшим поверненням на нього або екзаменатор приймає рішення про продовження іспиту за іншим маршрутом.

Вправи, у тому числі пов'язані із зміною напрямку руху за маршрутом, виконуються за чіткою командою екзаменатора.

 

19. Особа виконує всі вправи іспиту для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

Під час проведення іспиту екзаменатору забороняється давати команди, виконання яких може призвести до вчинення порушення ПДР або створення аварійної ситуації.

Спеціалісту закладу забороняється втручатися в хід практичного іспиту, крім випадків, коли команди екзаменатора в разі їх виконання передбачають порушення ПДР або створення аварійної ситуації. У разі втручання спеціаліста закладу в перебіг практичного іспиту, крім випадків, визначених цим абзацом, проведення практичного іспиту зупиняється і починається заново.

 

20. Відмова особи, що екзаменується, виконати вправу іспиту (крім випадків, коли виконання команди екзаменатора призведе до порушення ПДР або створення аварійної ситуації) означає, що ця особа іспит не склала.

 

21. Екзаменатор після закінчення практичного іспиту на вулично-дорожній мережі та в разі незадовільного результату складання іспиту (на вимогу особи) при включених технічних засобах контролю процесу складання практичного іспиту роз'яснює допущені помилки, порядок і строки перескладання іспиту.

 

22. Тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування повинна бути достатня для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але не менше 10 хвилин.

Тривалість практичного іспиту на вулично-дорожній мережі повинна складати не менше 20 хвилин.

Загальна тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху не повинна перевищувати 60 хвилин.

 

23. Результат складання практичного іспиту екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує та вносить до ЄДР МВС.

 

24. Особі для складання практичного іспиту надається три спроби.

Повторний практичний іспит призначається не раніше ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після іспиту.

Якщо особа не склала практичний іспит у третє, до наступного іспиту така особа допускається після проходження повторного курсу підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі.

 

Оскарження результатів складання іспитів

 

1. У разі незгоди особи з результатами іспиту(ів), який(і) вона складала, така особа протягом десяти робочих днів з дня його (їх) складання може подати до РСЦ МВС, у підпорядкуванні якого знаходиться ТСЦ МВС, де був складений іспит, скаргу в паперовій або електронній формі безпосередньо через вебсайт РСЦ МВС.

Скарга викладається в довільній формі з визначенням суті порушеного питання.

 

2. Скаргу на результати іспиту, що проведений ТСЦ МВС, розглядає комісія з розгляду скарг результатів складання іспиту(ів) РСЦ МВС (далі - комісія) у складі не менше п'яти осіб із числа працівників РСЦ МВС.

Персональний склад комісії затверджується наказом РСЦ МВС.

 

3. До складу комісії входять голова, його заступник, секретар та члени комісії.

 

4. Головує на засіданнях комісії голова.

Організацію діяльності комісії забезпечує секретар комісії.

 

5. У разі відсутності голови комісії (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) виконання його обов'язків (з правом голосу) покладається на його заступника.

 

6. Засідання комісії проводиться не пізніше трьох робочих днів з наступного дня після подачі скарги.

Дату і місце проведення засідання комісії визначає голова комісії (за його відсутності - заступник голови комісії).

 

7. Члени комісії скликаються на засідання комісії секретарем комісії за дорученням голови комісії (за його відсутності - заступника голови комісії).

 

8. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менше двох третин загальної кількості її складу.

 

9. Засідання комісії проводиться у присутності особи, яка подала скаргу, екзаменатора, який проводив іспит, спеціаліста закладу (у разі його присутності в транспортному засобі, на якому було проведено практичний іспит).

 

10. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються шляхом відкритого голосування на підставі наявних матеріалів та інформації.

У разі недостатності матеріалів або інформації для прийняття остаточного рішення комісія приймає рішення про запит додаткових матеріалів, інформації та перенесення розгляду скарги на наступне засідання комісії.

У разі якщо член комісії має конфлікт інтересів стосовно особи, яка подала скаргу, або особи, дії якої розглядаються на відповідному засіданні комісії, такий член комісії не бере участі в її засіданні.

 

11. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії (шляхом голосування). У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу має голос головуючого на засіданні.

 

12. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії, присутні на засіданні комісії.

 

13. У разі якщо члени комісії мають заперечення щодо прийнятих рішень, окрема думка члена комісії та відповідні обґрунтування відображаються в протоколі або додаються до протоколу засідання комісії.

 

14. За результатами розгляду скарги комісія приймає одне з таких рішень:

про задоволення скарги та анулювання результату іспиту;

про відмову в задоволенні скарги та залишення незмінним результату іспиту.

 

15. У разі задоволення скарги та анулювання результату іспиту особа повторно складає теоретичний та/або практичний іспити. Повторне складання практичного іспиту до загальної кількості спроб, установленої в абзаці першому пункту 24 розділу III цієї Інструкції, не зараховується.

Контакти територіальних сервісних центрів МВС в Закарпатській області

№ ТСЦ

Адреса

Розпорядок роботи

Телефон/Факс

E-mail

2141

88006, м. Ужгород, вул. О. Кошового, 4

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок
(0312) 64-71-59
Телефон начальника
(095) 499-11-20

tsc2141@zkp.hsc.gov.ua

2142

89623, Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул. Автомобілістів, 28

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок
(095) 871-16-32
Телефон начальника
(068) 506-68-44

tsc2142@zkp.hsc.gov.ua

2143

90500, м. Тячів, вул. Промислова, 6а

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон начальника
(096) 279-01-70
Телефон для довідок
(03134) 3-36-06

tsc2143@zkp.hsc.gov.ua

2144

90400, м. Хуст, вул. Тімірязєва, 1

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок
(03142) 4-22-52
Телефон начальника
(097) 373-70-20

tsc2144@zkp.hsc.gov.ua

2145

90615, м. Рахів, вул. Шевченка, 202

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок
(03132) 2-53-53
Телефон начальника
(067) 915-58-99

tsc2145@zkp.hsc.gov.ua

2146

90100, м. Іршава, вул. Поштова, 4

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок
(03144) 2-15-01
Телефон начальника
(096) 292-36-36

tsc2146@zkp.hsc.gov.ua

2147

90201, м. Берегово, вул. Богдана Хмельницького, 163

вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок
(03141) 4-21-59
Телефон начальника
(050) 832-89-23

tsc2147@zkp.hsc.gov.ua